BARTŁOMIEJ KOTOWSKI

doktor nauk humanistycznych • antropolog • filolog • tłumacz języka rosyjskiego

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ukończył studia doktoranckie z zakresu socjologii i antropologii kulturowej (2013) na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie na Wydziale Humanistycznym obronił swoją dysertację (2015) i znajduje się w wykazie osób, którym nadano stopień doktora lub dr hab. Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Najważniejsze zainteresowania badawcze to językoznawstwo, antropologia lingwistyczna, antropologia tożsamości, antropologia młodzieży, antropologia współczesności, kultura popularna, semiotyka kultury, etnografia FederacjiRosyjskiej i Ukrainy, Kresy i Kresowianie, cyberprzestrzeń, socjoantropologia, socjologia mediów i kultury współczesnej. ORCID ID: 0000-0002-2952-0216

 • :
PROFIL AUTORA W BAZIE LUDZI NAUKI Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów Członkostwo w Polskim Towarzystwie Socjologicznym Członkostwo w Kieleckim Towarzystwie Naukowym

PUBLIKACJE POLSKIE, MIĘDZYNARODOWE I WYKŁADY

 • 1. „(Nie)moc dobra i zła w sztuce muzycznej – opis i transformacje folklorystyczne”

  (w:) „Folklor i folkloryzm w zglobalizowanym społeczeństwie polskim” (red.) dr hab. prof. UJK Halina Mielicka, Wydawnictwo Panzet, Kielce 2009, ISBN 978-83-61240-88-4.

 • 2. „Ojczyzna w piosence – horyzonty implementacji”

  (w:) „Społeczne problemy ponowoczesności. Duchowość” Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 2011, ISBN 978-83-61982-10-4.

 • 3. „Fotografia przeszłości w teraźniejszości jako próba implementacji – o kreowaniu społecznej niewiedzy na przykładzie hitu Wyprodukowano w ZSRR Olega Gazmanowa”

  (w:) "Studia nad wiedzą. Kreowanie społeczeństwa niewiedzy", (red). A. Jabłoński, J. Szymczyk, M. Zemło, Wydawnictwo KUL 2015, ISBN 978-83-7702-983-01.

 • 4. polski tytuł: „Problemy społeczne - czyli o buncie ukraińskiej i polskiej młodzieży na przykładzie rap-muzyki”

  tytuł oryginału: „Соціальні проблеми – бунт української та польської молоді – на прикладі реп – музики” (w:) „Соціологія-соціальна робота - регулювання соціальних проблем”, Wydawnictwo Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych 2012, Drukarnia Wojsk Lądowych im. Piotra Sahajdacznoho, Lwów, Ukraina, ul. Gwardijska 32, ISBN/Свiдоство суб`єкта видавничої справи ДК № 3939 вiд 14.12.2010 р. Praca opublikowana w języku ukraińskim przez Państwowy Uniwersytet Politechnika Lwowska we Lwowie.

 • 5. polski tytuł: „Problemy społeczne–język-bunt-rap”

  tytuł oryginału: „Соціальні проблеми–мова–бунт–реп” (w:) „Соціологія-соціальна робота -регулювання соціальних проблем”, Wydawnictwo Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych 2013, Drukarnia Wojsk Lądowych im. Piotra Sahajdacznoho, Lwów, Ukraina, ul. Gwardijska 32, ISBN/Свiдоство суб`єкта видавничої справи ДК № 3939 вiд 14.12.2010 р. Praca opublikowana w języku ukraińskim przez Państwowy Uniwersytet Politechnika Lwowska we Lwowie.

 • 6. „Rap. Procesy globalizacyjne we współczesnym świecie w perspektywie krajów centralno-wschodniej Europy”

  (w:) „Соціологія-соціальна робота - регулювання соціальних проблем”, Wydawnictwo Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych 2015, Drukarnia Wojsk Lądowych im. Piotra Sahajdacznoho, Lwów, Ukraina, ul. Gwardijska 32, ISBN/Свiдоство суб`єкта видавничої справи 2015, przez Państwowy Uniwersytet Politechnika Lwowska we Lwowie.

 • 7. "Tożsamość. Bieguny istnienia w próbie wglądu neuroantropologicznego"

  (w:) „Соціологія-соціальна робота - регулювання соціальних проблем”, Wydawnictwo Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych 2015, Drukarnia Wojsk Lądowych im. Piotra Sahajdacznoho, Lwów, Ukraina, ul. Gwardijska 32, ISBN/Свiдоство суб`єкта видавничої справи 2016, przez Państwowy Uniwersytet Politechnika Lwowska we Lwowie.

 • 8. książka: "Język. Bunt. Tożsamość. Socjologiczno-antropologiczne studium empiryczne subkultury młodzieżowej rap"

  Warszawa 2016, ISBN 978-83-946379-0-3

 • 9. "Wizerunek współczesnej Rosji – stereotypy i mity"

  wykład zrealizowany dla studentów kierunku ekonomia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 • 10. "Problemy społeczne. Język i bunt na przykładzie współczesnej polskiej i ukraińskiej młodzieży"

  Posted:

  wykład zrealizowany dla Szkoły Średniej nr 52 im. M. Łobaczewskiego we Lwowie, Ukraina

 • 11. "Глобалізаційні процеси в сучасному світі - щастя як воно є?"

  Wykład i publikacja, Warszawa 2017

 • 12. "Anatomia szczęścia"

  Wykład podczas konferencji "Соціологія-соціальна робота — регулювання соціальних проблем” wygłoszony 20.04.2017 na Państwowym Uniwersytecie Politechniki Lwowskiej we Lwowie.

 • 13. "Socjologiczno-filozoficzne aspekty szczęścia w kulturze popularnej"

  Wykład podczas konferencji "Соціологія-соціальна робота — регулювання соціальних проблем” wygłoszony 20.04.2017 na Państwowym Uniwersytecie Politechniki Lwowskiej we Lwowie.

 • 14. "Kultura buntu i protestu społecznego w Polsce i na Ukrainie"

  Wykład dla Polskiego Towarzystwa Socjologicznego wygłoszony na konferencji 12.06.2017 w UKSW w Warszawie.

 • 15. "Subświaty szczęścia online"

  Wykład PWSZ im. Witelona w Legnicy podczas konferencji Kultura i (sub)kultury w dobie Internetu, 19.01.2018.

 • 16. "Popkulturowy all inclusive socjologiczno-antropologiczny szkic o szczęściu słowiańskie szczęście pop”

  Monografia, Warszawa 2017, ISBN 978-83-946379-1-0

 • 17. „Fandom jako rzeczywistość alternatywna. Socjologiczne aspekty cyberprzestrzeni” i publikacja w „Соціологія-соціальна робота — регулювання соціальних проблем”

  Wykład wygłoszony 19.04.2018 na Państwowym Uniwersytecie Politechniki Lwowskiej we Lwowie.

 • 18. E-zabawy na granicy świata rzeczywistego i światów wirtualnych

  (w:) „Zabawy i Zabawki. Studia Antropologiczne. Plays and Toys. Studies in Anthropology”, Kielce 2018, s. 95-120.

 • 19. Język, subświat, ponowoczesność. Perspektywa antropologiczna

  (w:) „Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo II”, Kielce 2018, s. 99-109.

 • 20. Medplemię

  (w:) „Ludzie Koncernu. Medical Trial”, Łódź 2018, s. 9-13.

 • 21. Фандом – соціалогічні аспекти кібернетичного конструювання

  Posted:

  (w:) „Соціологія – соціальна робота та соціальне забезпечення – регулювання соціальних проблем”, Lwów, Ukraina 2018, s. 95-97. Tekst w języku ukraińskim, tytuł polski: Fandom – socjologiczne aspekty cyberprzestrzeni.