BARTŁOMIEJ KOTOWSKI

doktor nauk humanistycznych • antropolog • filolog • tłumacz języka rosyjskiego

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ukończył studia doktoranckie z zakresu socjologii i antropologii kulturowej (2013) na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie na Wydziale Humanistycznym obronił swoją dysertację (2015) i znajduje się w wykazie osób, którym nadano stopień doktora lub dr hab. Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Najważniejsze zainteresowania badawcze to językoznawstwo, antropologia lingwistyczna, antropologia tożsamości, antropologia młodzieży, antropologia współczesności, kultura popularna, semiotyka kultury, etnografia FederacjiRosyjskiej i Ukrainy, socjoantropologia, socjologia mediów i kultury współczesnej.

 • :
PROFIL AUTORA W BAZIE LUDZI NAUKI Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów

PUBLIKACJE POLSKIE, MIĘDZYNARODOWE I WYKŁADY

 • 1. „(Nie)moc dobra i zła w sztuce muzycznej – opis i transformacje folklorystyczne”

  (w:) „Folklor i folkloryzm w zglobalizowanym społeczeństwie polskim” red. dr hab. prof. UJK Halina Mielicka, Wydawnictwo Panzet, Kielce 2009, ISBN 978-83-61240-88-4.

 • 2. „Ojczyzna w piosence – horyzonty implementacji”

  (w:) „Społeczne problemy ponowoczesności. Duchowość” Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 2011, ISBN 978-83-61982-10-4.

 • 3. „Fotografia” przeszłości w teraźniejszości jako próba implementacji – o kreowaniu społecznej niewiedzy na przykładzie hitu „Wyprodukowano w ZSRR” Olega Gazmanowa”

  (w:) Studia nad wiedzą. Kreowanie społeczeństwa niewiedzy, red. A. Jabłoński, J. Szymczyk, M. Zemło, Wydawnictwo KUL 2015, ISBN 978-83-7702-983-01.

 • 4. polski tytuł: „Problemy społeczne - czyli o buncie ukraińskiej i polskiej młodzieży na przykładzie rap-muzyki”

  tytuł oryginału: „Соціальні проблеми – бунт української та польської молоді – на прикладі реп – музики” (w:) „Соціологія-соціальна робота - регулювання соціальних проблем”, Wydawnictwo Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych 2012, Drukarnia Wojsk Lądowych im. Piotra Sahajdacznoho, Lwów, Ukraina, ul. Gwardijska 32, ISBN/Свiдоство суб`єкта видавничої справи ДК № 3939 вiд 14.12.2010 р. Praca opublikowana w języku ukraińskim przez Państwowy Uniwersytet Politechnika Lwowska we Lwowie.

 • 5. polski tytuł: „Problemy społeczne–język-bunt-rap”

  Posted:

  tytuł oryginału: „Соціальні проблеми–мова–бунт–реп” (w:) „Соціологія-соціальна робота -регулювання соціальних проблем”, Wydawnictwo Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych 2013, Drukarnia Wojsk Lądowych im. Piotra Sahajdacznoho, Lwów, Ukraina, ul. Gwardijska 32, ISBN/Свiдоство суб`єкта видавничої справи ДК № 3939 вiд 14.12.2010 р. Praca opublikowana w języku ukraińskim przez Państwowy Uniwersytet Politechnika Lwowska we Lwowie.

 • 6. „Rap. Procesy globalizacyjne we współczesnym świecie w perspektywie krajów centralno-wschodniej Europy”

  (w:) „Соціологія-соціальна робота - регулювання соціальних проблем”, Wydawnictwo Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych 2015, Drukarnia Wojsk Lądowych im. Piotra Sahajdacznoho, Lwów, Ukraina, ul. Gwardijska 32, ISBN/Свiдоство суб`єкта видавничої справи 2015, przez Państwowy Uniwersytet Politechnika Lwowska we Lwowie.

 • 7. Tożsamość. Bieguny istnienia w próbie wglądu neuroantropologicznego

  (w:) „Соціологія-соціальна робота - регулювання соціальних проблем”, Wydawnictwo Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych 2015, Drukarnia Wojsk Lądowych im. Piotra Sahajdacznoho, Lwów, Ukraina, ul. Gwardijska 32, ISBN/Свiдоство суб`єкта видавничої справи 2016, przez Państwowy Uniwersytet Politechnika Lwowska we Lwowie.

 • 8. książka: Język. Bunt. Tożsamość. Socjologiczno-antropologiczne studium empiryczne subkultury młodzieżowej rap

  Warszawa 2016, ISBN 978-83-946379-0-3

 • 9. Wizerunek współczesnej Rosji – stereotypy i mity

  wykład zrealizowany dla studentów kierunku ekonomia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 • 10. Problemy społeczne. Język i bunt na przykładzie współczesnej polskiej i ukraińskiej młodzieży

  Posted:

  wykład zrealizowany dla Szkoły Średniej nr 52 im. M. Łobaczewskiego we Lwowie, Ukraina

 • 11. Глобалізаційні процеси в сучасному світі - щастя як воно є?

  Wykład i publikacja

 • 12. Anatomia szczęścia

  Wykład podczas konferencji "Соціологія-соціальна робота — регулювання соціальних проблем” wygłoszony 20–21.04.2017 na Państwowym Uniwersytecie Politechniki Lwowskiej we Lwowie.

 • 13. Socjologiczno-filozoficzne aspekty szczęścia w kulturze popularnej

  Wykład podczas konferencji "Соціологія-соціальна робота — регулювання соціальних проблем” wygłoszony 20–21.04.2017 na Państwowym Uniwersytecie Politechniki Lwowskiej we Lwowie.

 • 14. Kultura buntu i protestu społecznego w Polsce i na Ukrainie

  wykład dla Polskiego Towarzystwa Socjologicznego wygłoszony na konferencji 12.06.2017 w UKSW w Warszawie

JUŻ JEST NOWA KSIĄŻKA

OD LISTOPADA SZUKAJ W KSIĘGARNIACH