Skontaktuj się

Skontaktuj się za pomocą poniższego formularza

Przesyłając wiadomość przez formularz kontaktowy wyrażasz dobrowolną zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu odpowiedzi na przesłany e-mail. Pozostawione dane posłużą tylko i wyłącznie do udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Nie chcesz pozostawiać tych danych? Wybierz kontakt telefoniczny.

Dane kontaktowe

dr Bartłomiej Kotowski

Telefon

+48 668 848 048

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA ODNOŚNIE WSPÓŁPRACY

Wszystkie dane teleadresowe znajdują się powyżej. Zachęcamy również do przesyłania zapytań drogą elektroniczną, przy pomocy zamieszczonego na stronie formularza kontaktowego.

Współpraca może rozpocząć się i zakończyć w dowolnym, uzgodnionym wcześniej momencie. Staramy się oferować pomoc i proponować rozwiązania konkretnych problemów oraz zagadnień naukowych, z którymi bez wsparcia naukowego czasami ciężko sobie poradzić. Współpraca opiera się na wskazanych w zakładce Współpraca naukowa obszarach.

Tak. Wykłady, szkolenia i prezentacje są prowadzone w zależności od potrzeb i mogą być prowadzone nie tylko w języku polskim, ale również rosyjskim jak i ukraińskim.

Zajęcia mogą odbywać się w dowolnym miejscu i formie, zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Tłumaczenia obejmują przekłady ustne i pisemne z języka polskiego na rosyjski i ukraiński oraz z języka rosyjskiego i ukraińskiego na język polski. Proponujemy:

— tłumaczenia ustne konsekutywne, czyli takie kiedy jest wymagana obecność tłumacza. Obejmują one rozmowy biznesowo-handlowe, zagadnienia techniczne, konferencje i sympozja oraz czynności notarialne. Tłumaczenia tego typu polegają na tym, że najpierw tłumacz wysłuchuje fragmentu wypowiedzi mówcy, a następnie przekłada z/na język polski.

— tłumaczenia symultaniczne, czyli takie kiedy w jednym czasie mówią zarówno mówca, jak i tłumacz. Są to tłumaczenia występujące najczęściej podczas międzynarodowych targów, spotkań biznesowych, wykładów i konferencji.

— tłumaczenia pisemne, zwykłe, tekstów naukowych, książek i opracowań, dokumentacji handlowej, kontraktów oraz korekty tekstów gotowych. Tłumaczenia pisemne obejmują również przekształcanie tekstu z uwzględnieniem językowo-kulturowego obszaru językowego danego kraju. Transkreacji poddaje się zazwyczaj teksty kultury popularnej, reklamy i teksty marketingowe.