SPIS TREŚCI

jezyk_buntu-czysta

 

Kultura buntu i protestu społecznego

WSTĘP

ROZDZIAŁ 1. SUBKULTURA

 

1.1.Wprowadzenie do zagadnienia semiotyki

1.1.2. Język jako tekst kultury

1.1.3. Język jako system znaków

1.2. Kontestacja

1.3. Bunt

1.3.1.Teoria buntu młodzieżowego

1.3.2. Cechy buntu ponowoczesnego

1.4. Subkultura

1.4.1. Krótka charakterystyka wybranych subkultur

1.4.2. Cechy subkultur ponowoczesnych

 

ROZDZIAŁ 2. ZARYS SUBKULTURY RAP

2.1. Rap (MC-ing) − „uliczna poezja”

2.2. Graffiti – sztuka aerozolu

2.3. Breakdance – „taniec buntu”

2.4. DJ-ing – „muzy z maszyny”

2.5. Moda – wizerunek polskiego i ukraińskiego rapera

2.6. Miasto jako przestrzenne ramy świata rapu

2.7. Konotacje znaczeniowe subkultury hip-hopowej

 

ROZDZIAŁ 3. SYSTEM SEMANTYCZNY TOŻSAMOŚCI KULTUROWEJ

3.1. Ponowoczesna przynależność do subkultury rap

3.2. Preferencje muzyczne uczestników subkultury rap

3.3. Wartości charakterystyczne dla uczestników subkultur

3.4. Tożsamość uczestników subkultury rap

 

 ROZDZIAŁ 4. SYSTEM PARADYGMATYCZNY BUNTU

4.1. Bunt jako znak kultury

4.2. Graficzne znaki buntu

4.3. Leksykalne symbole buntu

4.4. Język rapu jako system angażujący emocjonalnie

4.5. Konotacje i denotacje znaków oraz symboli kulturowych

4.6. Paradygmatyczny obraz świata

 

ROZDZIAŁ 5. SYSTEM SYNTAGMATYCZNY TEKSTU KULTURY

5.1. Odbiorcy muzyki rap

5.2. Opinie na temat rapu

5.3. Świat piosenek rapu

5.4. Bunt przeciw otaczającej rzeczywistości

5.5. Slangowa siatka pojęciowa