SPIS TREŚCI

 

Pojęcie szczęścia jako wyzwanie lingwokulturologiczne, Irina Rolak

WSTĘP

 

1.SOCJOLOGICZNO-FILOZOFICZNE ASPEKTY SZCZĘŚCIA

bartlomiej kotowski nowa ksiazka okladka

1.1. Wybrane ujęcia szczęścia

1.1.1. Zarys historyczny idei

1.1.2. Hedonizm i eudajmonizm

1.2. W poszukiwaniu definicji szczęścia

1.3. Szczęście w ujęciu nauk społecznych

1.3.1. Cechy szczęścia

1.3.2. Wzory szczęścia

1.4. Szczęście w literaturze pięknej. Studium przypadku

 

2.KULTURA POPULARNA

2.1. Popkultura

2.2. Ponowoczesność

2.3. Kultura populara w Rosji

2.3.1. Rzeka krwi

2.3.2. Przedstawienie musi trwać

2.3.3. Dzikość przeszłości

2.4. Życie codzienne

 

Rozdział 3 POCZTÓWKA ZE WSCHODU

3.1. Matuszka Rosija

3.1.1. Troiczność

3.2. Muzyka w Rosji

3.3. Lwowskie pejzaże

3.3.1. Peresieka

3.3.2. Lwów

3.4. Szczęście ekstremalne

 

Rozdział 4 LEKSYKALNE ASPEKTY SZCZĘŚCIA

4.1. Leksykalne drzewko szczęścia

4.2. Abecadło porzekadło – „na szczęście”

4.3. Funkcje języka piosenek

4.4. Horyzonty szczęścia

4.4.1. Determinanta I – przyzwyczajenia

4.4.2. Determinanta II – teraźniejszość

4.4.3. Determinanta III – pragnienia

 

ZAKOŃCZENIE

 

STRESZCZENIE W JĘZYKU ANGIELSKIM

 

POSŁOWIE W JĘZYKU UKRAIŃSKIM

 

BIBLIOGRAFIA